static

by on 10-10-2006, under static

Voorwaarden

Deze weblog wordt gemodereerd door de redactie van Sourcingfacts. Wij behouden ons het recht voor om de eindredactie te verrichten over geplaatste artikelen en commentaren. Door artikelen of commentaar toe te voegen aan deze website stemt u er mee in dat de redactie kan besluiten uw artikel of commentaar te wijzigen of zelfs te verwijderen. Aanpassingen worden uitsluitend doorgevoerd om dingen duidelijker en/of aantrekkelijker te maken, danwel om onbehoorlijke informatie te verwijderen.

Commentaar of meningen van mensen die publiceren via deze weblog is geheel op persoonlijke titel. De mening zoals deze wordt verwoord door deelnemers aan de weblog is niet per sé de mening van de redactie van Sourcingfacts, danwel de medewerkers of het management van de deelnemers aan Sourcingfacts.

De redactie van Sourcingfacts, Platform Outsourcing Nederland en de overige deelnemers zijn niet aansprakelijk voor en accepteren geen enkele claim naar aanleiding van de inhoud van deze weblog.

Indien u een artikel of commentaar plaatst op deze weblog dan verklaart u dat u geen vertrouwelijk informatie publiceert en dat u het copyright of intellectuele eigendom van anderen niet schendt. In geval van overtreding zult u verklaren dat de redactie van Sourcingfacts en haar deelnemers niet aansprakelijk zijn voor overtreding van deze uitgangspunten en verdedigt u hen tegen eventuele claims. Wij vertrouwen erop dat deelnemers aan deze weblog hun eigen verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van de inhoud van hun artikelen en/of commentaar. Daarom accepteren wij ook geen annonieme reacties.

Alle gepubliceerde artikelen en reacties zijn eigendom van Sourcingfacts. Door het plaatsen van een artikel of reactie gaat u er mee akkoord dat deze kan worden hergebruikt door de redactie van Sourcingfacts, onder vermelding van uw naam.

Frequent brengen wij links aan naar websites van derden omdat wij vermoeden dat hier interessante informatie staat voor de lezers. Deze links worden niet aangeboden met marketing of adverteren als doel en Sourcingfacts is niet verantwoordelijk voor de inhoud of praktijken van deze websites.

Sourcingfacts heeft geen winstoogmerk. Om die reden worden ook geen advertenties op deze weblog geplaatst. Wel zal de redactie de lezers attenderen op relevante seminars, beurzen, literatuur etc.

De redactie van Sourcingfacts behoudt zich het recht voor om de procedures en de voorwaarden van deze weblog op ieder gewenst moment aan te passen.

Comments Off on Voorwaarden | more

by on 07-10-2006, under static

Bedankt voor je reactie

Indien gewenst nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

De redactie van Sourcingfacts

Comments Off on Bedankt voor je reactie | more

by on 03-10-2006, under static

Auteurs

Continu zijn wij op zoek naar mensen met een mening op het gebied van (out)sourcing. De verwachting is dan ook dat de redactie zich gestaag zal uitbreiden. De volgende auteurs tref je nu al aan op Sourcingfacts.com en via deze weblog kun je ook vragen aan hen voorleggen door te reageren op artikelen.

Dennis Baaten
Dennis Baaten is als consultant op de vakgebieden outsourcing en service management werkzaam bij Verdonck, Klooster & Associates. Hij is één van de moderatoren van Sourcingfacts.com.

Guus Delen
Guus Delen is partner van Verdonck, Klooster & Associates en trekt daar de Sourcing-adviespraktijk. Hij begeleidt klanten die IT-beheer en of systeemontwikkeling willen outsourcen, waarbij sinds kort ook gevraagd wordt om adviezen over off shore outsourcing. Onlangs is hij een week naar India geweest, om daar ter plaatse de off shore IT-industrie te bestuderen. In 2005 is de heer Delen aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) gepromoveerd op een proefschrift getiteld 'Decision- en Control-factoren voor sourcing van IT'. In dit proefschrift heeft hij op basis van 10 jaar ervaring in de adviespraktijken van KPMG en VKA een Sourcingfactoren monitor geconstrueerd, die het mogelijk maakt om op de juiste momenten de juiste sourcingbeslissingen te nemen, en om daar gedurende het hele sourcingproces op te sturen. Daarna is dr. Delen op 1-1-2006 benoemd tot lector in deeltijd aan de ICT-school of Amsterdam, een samenwerkingsverband van de UvA en de HvA.

Roland Drijver
Roland Drijver is senior consultant bij Verdonck, Klooster & Associates. Hij heeft een ruime ervaring op het terrein van (software)architectuur en outsourcing. Zijn zo nu en dan stellige mening deelt hij graag met anderen om discussie uit te lokken. Hierbij gebruikt hij veel voorbeelden uit zijn rijke ervaring die hij onder andere bij HP heeft opgedaan.

Peter Horsten
Peter Horsten is directeur/eigenaar van GOYELLO. Hij is de initiatiefnemer en één van de moderatoren van Sourcingfacts.com. Daarnaast publiceert hij frequent op EmploIT. Als adviseur bij Verdonck, Klooster & Associates heeft hij gedurende negen jaar klanten bij vragen op het gebied van ICT-strategie, outsourcing, demandmanagement en organisatie-ontwikkeling. Tot slot is hij actief deelnemer aan de werkgroep Offshoring van het PON.

Arno IJmker
Arno IJmker is partner bij Quint Wellington Redwood. Hij heeft ruime internationale ervaring in de bancaire en verzekerings sector. Hij heeft meerdere publicaties op zijn naam staan op het gebied van (out)sourcing. Hij is bestuurlid bij het Platform Outsourcing Nederland.

Albert Plugge
Albert Plugge werkt bij Morgan Chambers, een international onafhankelijk adviesbureau gespecialiseerd op het gebied van ITO en BPO. Vanuit de business line Sourcing Management begeleidt hij klanten o.a. bij het inrichten van de regieorganisatie en bij IT Governance vraagstukken. Naast zijn werk bij Morgan Chambers doet hij part-time promotieonderzoek aan de TU Delft op het gebied van IT Outsourcing. In het bijzonder onderzoekt hij hoe leveranciers, door het inzetten van de juiste competenties en organisatiestructuur, klanten een kwalitatief betere dienstverlening kunnen bieden. Daarnaast is hij bij Delft TopTech als module manager verantwoordelijk voor de module Strategic Sourcing van de executive Master of IT Management.

Polo van der Putt
Polo van der Putt is advocaat bij Lovells en heeft al meer dan 10 jaar ervaring op het gebied van outsourcing en IT-contracten. Hij publiceert regelmatig en is bestuurslid bij de Vereniging Informaticarecht Advocaten (VIRA) en Platform Outsourcing Nederland.

Peter Scheffel
Peter Scheffel is managing consultant bij Verdonck, Klooster & Associates. Hij geeft leiding aan ruim tien consultants op het vakgebied management en organisatie van ICT. Hij begeleidt klanten bij vragen op het gebied van service management. Dit betreft onder andere vraagstukken op het gebied van volwassenheid van ICT-organisaties, inrichting van ICT-organisaties, demand management en service level agreements.

Paul Tjia
Paul Tjia is de oprichter van GPI Consultancy, een onafhankelijk adviesbureau dat gespecialiseerd is in IT offshoring. Hij assisteert klanten bij onderwerpen zoals de offshore strategie, de landen- en partnerkeuze, en het samenwerken op afstand. Paul is de co-auteur van het handboek "Offshoring Information Technology – Sourcing and Outsourcing to a Global Workforce" (Cambridge University Press).

Comments Off on Auteurs | more

by on 03-10-2006, under static

Over ons

Bloggen is een nieuwe trend die het mogelijk maakt om kennis op een eenvoudige manier bijeen te brengen en met anderen te delen. Op het gebied van (out)sourcing bestaan nog vele vragen. Velen weten niet waar ze de juiste informatie kunnen vinden. Aan de andere kant beschikken diverse professionals in de markt over de antwoorden. Vanuit de gedachte dat het delen van deze kennis de sourcingsmarkt volwassener maakt heeft Peter Horsten Sourcingfacts opgezet. Platform Outsourcing Nederland (PON) is blij met dit initiatief omdat het bijdraagt aan haar primaire doelstellingen. Om die reden is Sourcingfacts per heden de sourcing weblog van het PON.

Deze Nederlandse weblog richt zich op vraagstukken die spelen bij alle mogelijke betrokkenen in een sourcingstraject: uitbesteders, leveranciers en adviseurs. De auteurs zullen hun menigen met de lezers delen. Ook worden nieuwsfeiten op dit terrein besproken. De scope van deze weblog gaat van de strategische beslissing om te outsourcen tot en met het besturen van de outsourcingsrelatie (demand management).

Met behulp van een enthousiaste (vrijwillige) redactie bestaande uit kenners op dit vakgebied is Sourcingfacts de plaats waar alle kennis op het gebied van sourcing in Nederland samenkomt.

De weblog wordt mogelijk gemaakt door de inzet van de moderatoren Dennis Baaten, consultant bij Verdonck, Klooster & Associates, en Peter Horsten, directeur/eigenaar van GOYELLO. U kunt contact met hen opnemen door gebruik te maken van het contactformulier.

Comments Off on Over ons | more

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!