sociale aspecten

by on 30-10-2006, under near/offshore, sociale aspecten

Ordina trekt ten aanval tegen Heilige koe

Het straatbeeld van India wordt naast de altijd drukke wegen met de vele riksja's voornamelijk bepaald door koeien, Heilige koeien, die midden op straat het verkeer hinderen. In Nederland verhinderen dagelijks vele “Heilige Koeien” een goede verkeersdoorstroming op de snelwegen. Thuiswerken wordt gezien als belangrijk middel om dat probleem op te lossen. Ordina zet dit wapen in om goedkoper te produceren en wil op deze manier de slag met India en andere lage lonen landen winnen.

Foto bron: http://india.ravike.nl.

more

Comments Off on Ordina trekt ten aanval tegen Heilige koe | more

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!