seminars

by on 19-09-2008, under near/offshore, seminars

75% uitbestedingen naar India mislukt

Uitbesteding naar India is voor menigeen een brug te ver. En op basis van de woorden van NASSCOM voorzitter Ganesh Natarajan, kun je concluderen dat dit terecht is. Tijdens het Baltic Innovation Forum in Gdańsk, Polen, erkende hij dat in de praktijk 3 van de 4 projecten in India mislukt.

more

Comments Off on 75% uitbestedingen naar India mislukt | more

by on 16-03-2007, under demandmanagement, seminars

Regie bij uitbesteding pure noodzaak!

In de praktijk wordt het helaas te vaak schromelijk overschat. Eerder is er hier op Sourcingfacts al aandacht voor gevraagd. Zorg na het afsluiten van een uitbestedingscontract voor een goede implementatie en vooral ook voor een goed beheer van het contract, we noemen dat demand management. Neem zelf de regie in handen en wordt niet afhankelijk van de leverancier. Natuurlijk is dit makkelijker gezegd dan gedaan. Daarom organiseert de werkgroep Regie van het Platform Outsourcing Nederland op 3 april 2007 een seminar "Regie bij Uitbesteding". Eigenlijk een must om hier te zijn voor iedere (potentiële) uitbesteder.

more

Comments Off on Regie bij uitbesteding pure noodzaak! | more

by on 23-11-2006, under seminars

Transforming business through offshore Outsourcing

Een mooie titel voor een veelbelovend evenement. Dinsdag 28 november neem ik deel aan dit door RSM Erasmus University georganiseerde seminar. Nog maar een paar jaar geleden was offshoring vooral populair vanwege de beoogde kostenbesparingen. Successen zijn hierbij zeker geboekt, ook de keerzijde hiervan is echter zichtbaar geweest. Het lijkt er nu echter meer en meer op dat offshoring strategisch wordt bezien binnen het geheel van outsourcing als mogelijkheid om de bedrijfsvoering te verbeteren. Hiermee verandert ook direct de rol van de leveranciers. Van lage lonen partij moeten zij zich gaan ontwikkelen tot een strategische business partner. Geen geringe uitdaging.

more

Comments Off on Transforming business through offshore Outsourcing | more

by on 15-11-2006, under seminars

HRM moet rol opeisen bij outsourcing

Het leven van een blogger is eigenlijk best mooi. Afgelopen dinsdag werd ik met egards ontvangen bij media plaza. Door de geweldige ontvangst ging ik zeer verwachtingsvol richting seminarruimte. Een heerlijke lunch wachtte me op en er was sprake van een leuk publiek. Anders dan anders. Nu eens echt mensen die wat kwamen leren en niet alleen maar leveranciers die op jacht waren. Wat voor rol kan HRM vervullen, wat moeten we weten, waar dienen we rekening mee te houden? Vragen die zeker beantwoord werden. De overal conclusie van de dag: HRM MOET een belangrijke rol vervullen in outsourcingstrajecten maar DOET en KAN dat momenteel vaak nog niet. Deels komt dit vanuit dienstbaarheid, maar vooral ook vanuit onervarenheid. Excuses voor het veel te lange verslag. De tijd ontbrak om het korter te maken.

more

Comments Off on HRM moet rol opeisen bij outsourcing | more

by on 06-11-2006, under onderwijs en onderzoek, seminars

Openbare les: A Global perspective on Sourcing

Comments Off on Openbare les: A Global perspective on Sourcing | more

by on 20-10-2006, under seminars

Seminar: HR consequenties van outsourcing

De arbeidsmarkt wordt geconfronteerd met de gevolgen van de vergrijzing en een tekort aan hoogopgeleide werknemers. Door de toenemende concurrentie uit lage lonen landen zoeken bedrijven steeds meer naar oplossingen om in een dergelijke markt hun positie te behouden en uit te bouwen. Outsourcing van (deel)activiteiten of hele bedrijfsprocessen is in dit kader bijna niet meer weg te denken uit het handboek van de manager.

Media Plaza in Utrecht organiseert op 14 november een seminar over de rol van HR in outsourcingsprojecten. Op welke wijze kan HR de menselijke aspecten bewaken tijdens outsourcingstrajecten. Een zeer belangrijk onderwerp, want hier gaat het helaas te vaak mis vernam ik ook vandaag weer van een collega.

more

Comments Off on Seminar: HR consequenties van outsourcing | more

by on 26-09-2006, under seminars

De toekomst van outsourcing

image1Dinsdag 26 september 2006 vond in Media Plaza, Utrecht, het door Platform Outsourcing Nederland (PON) en Media Plaza georganiseerde seminar "De toekomst van outsourcing" plaats. Door de eerste regen van het najaar was er op de snelwegen sprake van een aantal (zeer) ernstige ongelukken en werd het verkeer en daarmee ook een spreker ernstig opgehouden. Het seminar raakte in de vertraging en de snelheid kwam er helaas niet echt meer in. Het bleek veel oude wijn in nieuwe (of zelfs oude) zakken. Toch wel een paar aardige dingen gehoord. De hoofdboodschap is dat de leveranciers flink aan de slag moeten. Klanten zijn nu niet tevreden, ze verlangen meer en dat biedt ook kansen. De leveranciers lukt het nu onvoldoende om dit te bieden. De concurrentie vanuit India en Oost-Europa zal echter toenemen. Ook gaan we het niet langer hebben over outsourcing. Net zoals in andere takken van sport gaan we "gewoon" kijken wat we waar het beste kunnen doen en dat noemen we dan gewoon "sourcing". De presentaties van de sprekers zijn bij Media Plaza te downloaden.

more

Comments Off on De toekomst van outsourcing | more

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!