onderwijs en onderzoek

by on 23-04-2007, under demandmanagement, near/offshore, onderwijs en onderzoek

Een goede opdrachtgever heeft met zijn voeten in de modder gestaan…..of niet?

Moeten we in de informatica opleiding nu wel of niet rekening gaan houden met de ontwikkelingen op het gebied van offshoring? Moeten we nog wel programmeurs opleiden in Nederland, of moeten we onze pijlen richten op het opleiden van goede opdrachtgevers. Over dit onderwerp heb ik er inmiddels verschillende discussies op zitten met collega's, klanten en sourcingexperts. De meningen zijn behoorlijk verdeeld. Aan de ene kant het kamp dat betoogt dat je alleen opdrachtgever kunt zijn als je zelf met je voeten in de klei hebt gestaan, dus zelf hebt geprogrammeerd. Aan de andere kant de mensen die zeggen dat je best goed kunt opleiden voor opdrachtgeversschap, maar dat dit wel betekent dat de opleidingen zelf moeten worden omgegooid.

In de Tiem van maart 2007 worden beide meningen neergezet. Wat vindt u?

more

Comments Off on Een goede opdrachtgever heeft met zijn voeten in de modder gestaan…..of niet? | more

by on 22-01-2007, under onderwijs en onderzoek

Is de Nederlandse IT-branche nog te redden?

"De krapte op de (IT) arbeidsmarkt momenteel een extra reden is om voor (offshore) outsourcing te kiezen, maar dit is in feite symptoombestrijding. Het legt niet de basis voor een gezonde toekomstgerichte bedrijfsstructuur. Het stimuleren van ICT-opleidingen waardoor meer gekwalificeerd personeel op de Nederlandse markt instroomt doet dat wel." Met deze tekst (de tussenvoegingen tussen haakjes zijn van mij) eindigt Wim van Rooijen, de directeur van Media Plaza de nieuwsbrief Innoveren in 2007. Met de feitelijke constatering van Wim van Rooijen ben ik het volledig eens. Toch heb ik de behoefte om op een aantal punten een andere visie neer te leggen.

more

Comments Off on Is de Nederlandse IT-branche nog te redden? | more

by on 12-01-2007, under onderwijs en onderzoek

PON Basics of Sourcing series 2007

Outsourcing en het aansturen van een outsourcingsrelatie vereist bijzondere kennis en nieuwe competenties. Eerder is dat ook op deze weblog geconstateerd. Een aantal instituten, waaronder de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en de Universiteit Nijenrode, spelen hier al op in middels reguliere opleidingen. Ook onder professionals is een scholingsbehoefte geconstateerd. Samen met het Platform Outsourcing Nederland (PON) organiseert de HvA daarom een serie van 6 avonden over de "basics of sourcing".

more

Comments Off on PON Basics of Sourcing series 2007 | more

by on 18-12-2006, under onderwijs en onderzoek

Offshoring raakt ons allemaal

A global perspective on sourcing

Over de maatschappelijke impact van IT sourcing

Op geanimeerde wijze sprak Dr. Guus Delen, lector aan de Hogeschool van Amsterdam, op 14 december zijn openbare les uit. In een goed gevulde auditoriumzaal besprak Dr. Delen de ontwikkelingen op het gebied van offshoring, de effecten die deze ontwikkelingen hebben op onze maatschappij en de manier waarop hij met zijn lectoraat op deze ontwikkelingen inspeelt.

more

Comments Off on Offshoring raakt ons allemaal | more

by on 06-11-2006, under onderwijs en onderzoek, seminars

Openbare les: A Global perspective on Sourcing

Comments Off on Openbare les: A Global perspective on Sourcing | more

by on 12-10-2006, under onderwijs en onderzoek

Nyenrode start leerstoel Outsourcing

Binnen het Nederlands onderwijs neemt de aandacht voor sourcing toe. De Hogeschool van Amsterdam heeft sinds 1 januari 2006 een lector Sourcing of IT, Guus Delen. De Business Universiteit Nyenrode is zojuist gestart met een leerstoel Outsourcing. Andrzej Hajdasinski, nu werkzaam bij CapGemini, is benoemd als hoogleraar voor deze leerstoel.

more

Comments Off on Nyenrode start leerstoel Outsourcing | more

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!