demandmanagement

by on 23-04-2007, under demandmanagement, near/offshore, onderwijs en onderzoek

Een goede opdrachtgever heeft met zijn voeten in de modder gestaan…..of niet?

Moeten we in de informatica opleiding nu wel of niet rekening gaan houden met de ontwikkelingen op het gebied van offshoring? Moeten we nog wel programmeurs opleiden in Nederland, of moeten we onze pijlen richten op het opleiden van goede opdrachtgevers. Over dit onderwerp heb ik er inmiddels verschillende discussies op zitten met collega's, klanten en sourcingexperts. De meningen zijn behoorlijk verdeeld. Aan de ene kant het kamp dat betoogt dat je alleen opdrachtgever kunt zijn als je zelf met je voeten in de klei hebt gestaan, dus zelf hebt geprogrammeerd. Aan de andere kant de mensen die zeggen dat je best goed kunt opleiden voor opdrachtgeversschap, maar dat dit wel betekent dat de opleidingen zelf moeten worden omgegooid.

In de Tiem van maart 2007 worden beide meningen neergezet. Wat vindt u?

more

Comments Off on Een goede opdrachtgever heeft met zijn voeten in de modder gestaan…..of niet? | more

by on 16-03-2007, under demandmanagement, seminars

Regie bij uitbesteding pure noodzaak!

In de praktijk wordt het helaas te vaak schromelijk overschat. Eerder is er hier op Sourcingfacts al aandacht voor gevraagd. Zorg na het afsluiten van een uitbestedingscontract voor een goede implementatie en vooral ook voor een goed beheer van het contract, we noemen dat demand management. Neem zelf de regie in handen en wordt niet afhankelijk van de leverancier. Natuurlijk is dit makkelijker gezegd dan gedaan. Daarom organiseert de werkgroep Regie van het Platform Outsourcing Nederland op 3 april 2007 een seminar "Regie bij Uitbesteding". Eigenlijk een must om hier te zijn voor iedere (potentiële) uitbesteder.

more

Comments Off on Regie bij uitbesteding pure noodzaak! | more

by on 19-02-2007, under demandmanagement

Nearshoring avontuur

De afgelopen tijd heb ik veel onderzoek gedaan naar en geschreven over de Oost-Europese nearshore markt. Eind vorig jaar werd ik vervolgens uitgedaagd. “Waarom ga je het zelf niet doen als het zo succesvol kan zijn?”, was de opmerking van iemand die mij behoorlijk goed kent. Na een paar nachten slapen heb ik de stoute schoenen aangetrokken. Per heden geef ik leiding aan een nu nog kleine groep ontwikkelaars in Polen. De focus waarmee ik schrijf gaat om die reden de komende tijd verschuiven en daar ben ik graag open over.

more

Comments Off on Nearshoring avontuur | more

by on 16-01-2007, under demandmanagement

Weet u wat u over 5 jaar doet?

Ik weet het in ieder geval niet zeker. Met de groeiende snelheid van technologische vooruitgang is het lastig te voorspellen met welke middelen u over 5 jaar werkt. Zie ook mijn column hierover in IT service magazine van december. De groeiende maatschappelijke trend is dat alles wat je wilt weten direct on-line beschikbaar is. Dit zorgt er voor dat we steeds minder plannen en steeds meer beslissingen op het moment zelf nemen. Dit fenomeen zie je bij het afspreken van de goede kroeg voor vanavond, maar ook bij het afspreken van de juiste dienst voor een nieuwe doelgroep . Dit last minute denken kom ik soms ook op het gebied van uibestede diensten tegen. Aan de ene kant wil men een contract dat de dynamische business ondersteunt en directe reactie en implementatie van businessvragen. Aan de andere kant heeft men een contract en SLA voor 5 jaar afgesloten tegen een goede prijs.

more

Comments Off on Weet u wat u over 5 jaar doet? | more

by on 27-12-2006, under demandmanagement

Niets is wat je denkt dat het is

Recent bezocht ik het Dali museum in Figueres, Spanje (even boven Barcelona). Het werd een middag vol verbazingen. In dit levenswerk van Dali is niets wat je denkt dat het is. Een voorgestelde rondleiding begint al met de opmerking dat dit slechts een voorstel is. Eigenlijk moet je het museum namelijk geheel op je eigen manier bekijken. Net zo eigenzinnig als Dali het heeft ingericht dus. En is dat eigenlijk ook niet wat klanten vaak doen als ze iets afnemen bij een leverancier?

more

Comments Off on Niets is wat je denkt dat het is | more

by on 10-11-2006, under contract, demandmanagement

Meten vergeten

Het lijkt er in uitbestedingsland op alsof het maken van duidelijke en meetbare afspraken, inclusief meetdoelen, de sfeer van het contractmanagement niet past. Van alle grote contracten die ik de laatste jaren heb gezien kan één ding gegeneraliseerd worden: er waren altijd te weinig afspraken en zeker te weinig meetbare afspraken gemaakt. Dit met alle nare gevolgen van dien. Het kan ook anders.

more

Comments Off on Meten vergeten | more

by on 09-10-2006, under demandmanagement

Contract gesloten, over tot orde van de dag?

In de praktijk komen we het vaak tegen. Op zorgvuldige wijze heeft een uitbesteder een leverancier gezocht voor de outsourcing van zijn ICT-omgeving. Het contract is met het mes op tafel tot stand gekomen. Van onduidelijkheden is geen sprake meer. De prijs is fors onder druk gezet. En dan gaat men over tot de orde van de dag, in de veronderstelling dat de leverancier conform afspraak (maar liefst conform 'wens') gaat leveren. De dienstverlening dient minimaal net zo goed te zijn als voorheen, maar het liefst beter. En dan …. een jaar later ….

more

Comments Off on Contract gesloten, over tot orde van de dag? | more

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!