Uitbesteding naar India is voor menigeen een brug te ver. En op basis van de woorden van NASSCOM voorzitter Ganesh Natarajan, kun je concluderen dat dit terecht is. Tijdens het Baltic Innovation Forum in Gdańsk, Polen, erkende hij dat in de praktijk 3 van de 4 projecten in India mislukt.

De hoofdoorzaak hiervan zijn de ongelooflijk hoge verwachtingen die uitbesteders hebben. Uitbesteding naar India vindt veelal plaats vanuit kostenbesparingsoptiek. En in de realiteit wordt meestal niet de kostenbesparing gerealiseerd waarop was gerekend. Andere Indiase IT leveranciers bevestigden dit beeld. Mede vanwege de grote geografische en culturele afstand mislukken te veel projecten. Daarom zijn Indiase IT leveranciers nu massaal op zoek naar een vestiging of een partner in Europa.

Uitbesteden is meer dan kostenbesparing alleen
Een besluit om uit te besteden moet volgens Ganesh gemaakt worden op basis van een vijftal uitgangspunten: financieel (kostenbesparing), technische expertise (toegang tot deskundigheid en oplossingen), specialisatie (focus op de eigen core processen), transparantie (inzichtelijkheid van kosten en activiteiten) en flexibiliteit. Een combinatie van deze factoren moet leiden tot een gewogen uitbestedingskeuze

De kosten die gepaard gaan met een uitbesteding worden veelal onderschat. De focus ligt te veel op het verlagen van de projectprijs. Daar verwacht men een forse besparing te kunnen realiseren. En dat lukt ook als je Indiase partijen tegen Europese laat concurreren. Maar volgens NASSCOM bedraagt de projectprijs slechts 55% van het totale projectbudget dat noodzakelijk is om de uitbesteding succesvol te maken. Zo is 9% van het totale projectbudget nodig voor het begeleiden van de transitie. Iets waar menig uitbesteder vrijwel geen rekening mee houdt. Daarnaast dient rekening gehouden te worden met vaste kosten die de organisatie zelf zal maken voor zaken als hardware, contract management, service en demand management (zo'n 46% van de kosten).

Volgens Ganesh kan met een uitbesteding naar India om die reden maximaal 32% kostenbesparing worden gerealiseerd. Dat is overigens nog steeds significant, maar in de praktijk wordt er vaak op meer gerekend.

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!