De laatste maanden ben ik erg veel in contact geweest met hele leuke bedrijven. Over het algemeen bedrijven uit het MKB-segment. Ik merk dat men daar nog angstvallig tegen outsourcing aankijkt. De mening lijkt te heersen dat dit toch niet voor hen is weggelegd. Laat staan dat de voordelen te realiseren zijn die de "grote jongens" behalen door uit te besteden aan bijvoorbeeld India. Het tegendeel is echter waar.

Waar de angst of terughoudendheid voor uitbesteding binnen het MKB vandaan komt heb ik nog niet goed kunnen achterhalen. Wat mij wel opvalt is dat er heel veel bedrijven zijn die in de afgelopen jaren hele leuke, innovatieve IT-toepassingen hebben bedacht. Dit mede door het gebrek aan goede standaardoplossingen. Maatwerksoftware lijkt de trend binnen het MKB. Maar gedwongen door de ontwikkelingen van de markt hebben ze ineens een veel grotere verscheidenheid aan specialistische kennis nodig. Deze kennis is moeilijk te vinden op de arbeidsmarkt, mede omdat menig IT-er voor een grotere werkgever kiest. Daar zijn immers continu de mooie projecten is de heersende mening. Toch zal het MKB dit kennisvacuüm moeten invullen. Uitbesteding ligt dan voor de hand. Meer redenen om uit te besteden staan in het artikel: "Outsourcing for the SMB".

Een enkeling heeft geprobeerd om via uitbesteding naar bijvoorbeeld India deze expertise goedkoop binnen te halen. In de meeste gevallen bleek ook hier goedkoop toch echt duurkoop te zijn. Het punt is namelijk dat de kennis voor het maken van een goed functioneelontwerp en het aansturen van de leverancier niet aanwezig is. En dat kan ook niet, want voor menig MKB-er is dat gewoonweg te veel overhead. Dat deze experimenten niet succesvol bleken vind ik dan ook niet vreemd. Helaas bepalen ze nu wel voor een deel de terughoudendheid t.a.v. uitbesteding.

Dit betekent echter niet dat uitbesteding door het MKB niet mogelijk is. Integendeel. Je moet alleen klein beginnen. Wennen aan het idee, de partner en de nieuwe werkwijze. Mijn persoonlijke ervaringen zijn inmiddels erg positief. Het uitbesteden dwingt namelijk om goed na te denken wat je nu eigenlijk echt wilt. Eén van mijn klanten zei laatst: "Voorheen bedachten we een nieuwe wens voor de applicatie en dan liep ik naar de ontwikkelaar en werd het er gewoon bijgebouwd. Nu dwingen we ons eerst om na te denken wat we echt nodig hebben en hoe de onderlinge samenhang is". Overigens vermeldde hij heel eerlijk dat hun oude werkwijze tot de nodige problemen had geleid. Hij was en is erg blij met zijn keuze om te gaan uitbesteden.

Het vinden van de juiste partner voor uitbesteding is vervolgens een mooie uitdaging. Het is namelijk van groot belang dat de leverancier echt begrijpt, of wil begrijpen, wat de uitbesteder zoekt. Er moet sprake zijn van wederzijdse open communicatie. Aangezien het hier over mensenwerk gaat, klikt het de ene keer beter dan de andere. En die klik is wel van belang. Je gaat immers een intensieve samenwerking aan, dan moet je weten wat je aan elkaar hebt. Een leverancier die ook nog meedenkt over de wijze van aansturing en die snapt dat de uitbesteder een forse leer- en veranderfase ondergaat is een must.

Of er vervolgens een uitbesteder in Nederland of daarbuiten wordt gekozen wordt steeds minder relevant. Het doet er steeds minder toe of het nu onshore, nearshore of offshore is. Het zijn allemaal IT dienstverleners. Wel heeft iedere vorm zo zijn eigen voor- en nadelen. Ook zullen bepaalde zaken bij nearshoring en offshoring om meer aandacht vragen. Door dit in het voortraject goed te verkennen is dat later geen issue meer. Dan is het gewoon uw IT dienstverlener, ongeacht de werklocatie. Wilt u meer weten over outsourcing en offshoring dan vindt u in het artikel "Offshore outsourcing software" veel informatie.

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!