In de praktijk wordt het helaas te vaak schromelijk overschat. Eerder is er hier op Sourcingfacts al aandacht voor gevraagd. Zorg na het afsluiten van een uitbestedingscontract voor een goede implementatie en vooral ook voor een goed beheer van het contract, we noemen dat demand management. Neem zelf de regie in handen en wordt niet afhankelijk van de leverancier. Natuurlijk is dit makkelijker gezegd dan gedaan. Daarom organiseert de werkgroep Regie van het Platform Outsourcing Nederland op 3 april 2007 een seminar "Regie bij Uitbesteding". Eigenlijk een must om hier te zijn voor iedere (potentiële) uitbesteder.

Op de lijst met sourcing issues van het Platform Outsourcing Nederland staat "Demand organisatie niet op orde" bovenaan als issue bij uitbesteden. Het seminar voldoet dus zeker aan een vraag. Tijdens het seminar presenteren verschillende sprekers hun visie en ervaringen met regie in de praktijk. De sprekers hebben alledrie ruime ervaring opgedaan met regie en zij zullen met hun verhaal elk een eigen perspectief bieden op dit boeiende thema.

De sprekers op het seminar zijn:

  • Thomas Five (ABN AMRO) gaat in op het klantperspectief. Hoe kom je tot een goede formulering van de vraag en hoe zorg je voor de juiste afstemming op de behoeften van de business, zijn vragen die centraal staan in zijn bijdrage.
  • Geert van der Linden (Rijkswaterstaat) zal de kant van de regisseur belichten. Wat zijn de succesfactoren, welke competenties moeten er aanwezig zijn en hoe bewijs je de toegevoegde waarde van een regiefunctie?
  • Frank Grift (CSC) zal tot slot het perspectief van de leverancier op de regiefunctie bespreken. Ook leveranciers krijgen steeds meer te maken met klanten die (elk op hun eigen wijze) regiefuncties inrichten. Hoe gaan zij hiermee om en wat dient er minimaal te zijn ingericht om een volwassen relatie te kunnen onderhouden?

Het seminar vindt op 3 april 2007, van 16:00 uur tot 18:00 uur, plaats in het Mercure Hotel Amsterdam aan de Amstel. Na afloop is er een borrel. Tijdens en na afloop van het seminar is er ruim gelegenheid om vragen te stellen en met vakgenoten van gedachten te wisselen.

U kunt zich aanmelden via Janet Hofstra per e-mail (j.m.hofstra@hva.nl) voor 23 maart a.s.

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!