Een mooie titel voor een veelbelovend evenement. Dinsdag 28 november neem ik deel aan dit door RSM Erasmus University georganiseerde seminar. Nog maar een paar jaar geleden was offshoring vooral populair vanwege de beoogde kostenbesparingen. Successen zijn hierbij zeker geboekt, ook de keerzijde hiervan is echter zichtbaar geweest. Het lijkt er nu echter meer en meer op dat offshoring strategisch wordt bezien binnen het geheel van outsourcing als mogelijkheid om de bedrijfsvoering te verbeteren. Hiermee verandert ook direct de rol van de leveranciers. Van lage lonen partij moeten zij zich gaan ontwikkelen tot een strategische business partner. Geen geringe uitdaging.

Hoe dan ook is het een feit dat de offshore leveranciers een ongekende groei door hebben gemaakt. Inmiddels zijn zij al vele malen groter dan menige Westerse leverancier. Dat leidt tot verwachtingen in de markt. De verschillende partijen proberen zich met diverse strategiën te onderscheiden.

Deze verschillende aanpakken zijn samen met een aantal praktijkervaringen de mooie ingrediënten van deze dag. Tevens ben ik uitgenodigd om tijdens de lunch aan te zitten bij de sprekers Peter Heij, Head Continental Europe, Satyam en associate professor Patrick Reinmoeller. Ik kijk uit naar deze dag en lunch.

Vanzelfsprekend verschijnt een verslag van deze dag op Sourcingfacts! Vanwege een "nearshore reis" naar Polen kan dat verslag enige dagen op zich laten wachten.

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!