Het straatbeeld van India wordt naast de altijd drukke wegen met de vele riksja's voornamelijk bepaald door koeien, Heilige koeien, die midden op straat het verkeer hinderen. In Nederland verhinderen dagelijks vele “Heilige Koeien” een goede verkeersdoorstroming op de snelwegen. Thuiswerken wordt gezien als belangrijk middel om dat probleem op te lossen. Ordina zet dit wapen in om goedkoper te produceren en wil op deze manier de slag met India en andere lage lonen landen winnen.

Foto bron: http://india.ravike.nl.

Jarenlang was de Nederlandse “Heilige Koe”, de leaseauto, net zo onaantastbaar als de Indiase. Daar lijkt nu echter verandering in te komen. Ordina heeft aangekondigd om voor een deel van het personeel de leaseauto af te schaffen. Dit moet de concurrentiekracht van Ordina ten opzichte van Indiase bedrijven en bedrijven in andere lage lonen landen verbeteren.

Een ander wapen in deze strijd heeft Ordina eerder ook al aangekondigd. De ontwikkeling van software moet in toenemende mate geautomatiseerd plaats gaan vinden. Computers zijn immers goedkoper dan mensen, ze zijn flexibeler, kennen geen beperking t.a.v. de werktijden, ze zijn nooit ziek (tenzij ze tegen een virus aanlopen) en je hebt geen last van vakbonden.

Mensen zullen naar mijn mening hard nodig zijn om deze slag te gaan maken en ook daarna zijn er nog meer dan genoeg ICT-ers nodig in dat geautomatiseerde proces. In een schaarser wordende arbeidsmarkt vind ik de aankondiging van Ordina daarom ook behoorlijk rigoureus.

Uit mijn persoonlijke HRM-verleden weet ik dat de leaseauto onder ICT-ers een zeer gevoelig onderwerp is. Een significante groep sollicitanten weegt de leaseauto, en dan vooral ook keuzevrijheid ten aanzien van het model, zeer zwaar mee bij de beoordeling van het arbeidsvoorwaardenpakket. Eind jaren negentig was het nog onderscheidend om een leaseauto aan te bieden. Vandaag de dag is het eigenlijk een standaard onderdeel van het arbeidsvoorwaardenpakket.

De waarde van de Indiase Heilige koe kwam in vroegere tijden vooral tot uiting tijdens hongersnoden. Kinderen hielden zich vaak in leven door het drinken van de melk. Nu staat die Heilige koe meer in de weg dan dat het productief is. Een Nederlandse koe geeft namelijk tien keer zoveel melk als een Indiase koe. Zou zoiets ook gelden voor een ICT-er met een leaseauto?

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!