De arbeidsmarkt wordt geconfronteerd met de gevolgen van de vergrijzing en een tekort aan hoogopgeleide werknemers. Door de toenemende concurrentie uit lage lonen landen zoeken bedrijven steeds meer naar oplossingen om in een dergelijke markt hun positie te behouden en uit te bouwen. Outsourcing van (deel)activiteiten of hele bedrijfsprocessen is in dit kader bijna niet meer weg te denken uit het handboek van de manager.

Media Plaza in Utrecht organiseert op 14 november een seminar over de rol van HR in outsourcingsprojecten. Op welke wijze kan HR de menselijke aspecten bewaken tijdens outsourcingstrajecten. Een zeer belangrijk onderwerp, want hier gaat het helaas te vaak mis vernam ik ook vandaag weer van een collega.

Tijdens het seminar HR consequenties van outsourcing op 14 november wordt de doelgroep uitgebreid geïnformeerd over de menselijke en organisatorische aspecten van outsourcing. Wat zijn de gevolgen voor de betrokken medewerkers en hoe zorgt u dat er niet teveel onrust ontstaat? Welke competenties zijn er nodig in deze nieuwe 'afgeslankte' organisatie?

Leerdoelen

• De rol van HR bij het bemensen van innovatieve organisaties
• Trends in outsourcing, nearsourcing en offshoring.
• De arbeidsrechtelijke consequenties van outsourcing
• Do's and dont's van HR-professionals uit de praktijk.

Kijk voor het volledige programma op www.mediaplaza.nl/seminar/hroutsourcing

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!